• Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB-W_ASO: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o OfercieData: 2022-01-14Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 2 załączniki Zawiadomienie_Z.Szkopek_J.Orzel.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCYZawiadomienie_Z.Szkopek_HEART__LUXEMBOURG__S._R.L..pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 42022Data sporządzenia: 2022-01-14Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu: Zarząd Alumast S.A. _"Spółka"_ informuje, iż:1_ w dniu 14 stycznia 2022 roku Spółka otrzymała od stron umowy pożyczki z dnia 28 października 2021 r. stanowiącej porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983_ _"Ustawa o Ofercie"_ zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5_ i art. 87 ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1_ oraz art. 69 ust. 2 pkt 2_ Ustawy o Ofercie;2_ w dniu 14 stycznia 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Janusza Orła i Pana Zbigniewa Szkopka jako stron porozumienia w sprawie zgodnego głosowania zawartego w dniu 28 września 2021 r. zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia w sprawie zgodnego głosowania zawartego w dniu 28 września 2021 r. i zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2_ oraz art. 69 ust. 2 pkt 2_ Ustawy o Ofercie.Otrzymane zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.ZałącznikiPlikOpisZawiadomienie_Z.Szkopek_J.Orzel.pdfZawiadomienie_Z.Szkopek_J.OrzełZawiadomienie_Z.Szkopek_HEART__LUXEMBOURG__S._R.L..pdfZawiadomienie_Z.Szkopek_HEART Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-01-14 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2022-01-14Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o OfercieSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-01-14Rok biezacy2022Numer4adres wwwwww.alumast.eu
  • Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022 ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB_ASO: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022Data: 2022-01-13Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 32022Data sporządzenia: 2022-01-13Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Treść raportu :Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022:Zbigniew Szkopek:Liczba głosów: 4 953 224% udział w liczbie głosów na NWZ: 71,42%% udział w ogólnej liczbie głosów: 62,77%COMHOP Sp. z o.o.:Liczba głosów: 546 276% udział w liczbie głosów na NWZ: 7,88%% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,92%Janusz Orzeł:Liczba głosów: 533 310% udział w liczbie głosów na NWZ: 7,69%% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,76%Krzysztof Stanik:Liczba głosów: 676 875% udział w liczbie głosów na NWZ: 9,76%% udział w ogólnej liczbie głosów: 8,58% Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-01-13Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2022-01-13Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulWykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022SektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-01-13Rok biezacy2022Numer3adres wwwwww.alumast.eu
  • Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB-W_ASO: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARData: 2022-01-03Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 1 załącznik Z.Szkopek_03.01.2022_Powiadomienie_o_transakcji_art._19_ust.1_MAR.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 12022Data sporządzenia: 2022-01-03Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARPodstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 3 stycznia 2022 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Zbigniewa Szkopka o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.Załączniki Plik Opis Z.Szkopek_03.01.2022_Powiadomienie_o_transakcji_art._19_ust.1_MAR.pdfPowiadomienie Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2022-01-03 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2022-01-03 Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-01-03Rok biezacy2022Numer1adres wwwwww.alumast.eu