• 4/2019 | Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019

    Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019: Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.:Liczba głosów: 1 500 000% udział w liczbie głosów na ZWZ: 44,38%% udział w ogólnej liczbie głosów: 19,01% Krzysztof StanikLiczba głosów: 865 000% udział w liczbie głosów na ZWZ: 25,59%% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,96% COMHOP Sp. z o.o.:Liczba głosów: 546 320% udział w liczbie głosów na ZWZ: 16,16%% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,92% Zbigniew Szkopek:Liczba głosów: 418 689% udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,39%% udział w ogólnej liczbie głosów: 5,31% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 2/2019 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMAST S.A.

    Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2019 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój.W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 1/2019 | Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego bierne bezpieczeństwo słupów kompozytowych

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 12 lutego 2019 roku Spółka uzyskała certyfikat na słupy kompozytowe zgodne z wymaganiami normy PN- EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania i metody badań. Pomyślnie przeprowadzone testy zderzeniowe w akredytowanym laboratorium potwierdziły, iż słupy kompozytowe z Alumast S.A. są bezpieczne dla odcinków dróg, na których pojazdy mogą poruszać się z prędkość 70km/h. Oczekiwane przez projektantów, wykonawców i zarządców dróg bezpieczne słupy oświetleniowe dla wymienionego zakresu prędkości pozwolą wpłynąć na redukcję wypadków z infrastrukturą drogową, zmniejszenie ich skutków oraz na oszczędności w kosztach inwestycji poprzez eliminację barier ochronnych w miejscach, gdzie osłaniałyby one słupy niespełniające wymagań biernego bezpieczeństwa. W filozofii Spółki poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez dostarczanie wyjątkowych rozwiązań to jedno z priorytetowych zadań. Pionierskie rozwiązania z zastosowaniem najnowszych technologii powodują, iż Alumast S.A. jest pierwszą firmą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie, która zapewnia produkcję słupów w kategorii bezpieczeństwa 70,NE,2 _ tj. konstrukcje niepochłaniające energii _NE_ dla prędkości zderzeniowej 70 km/h przy poziomie bezpieczeństwa 2_. Dzięki temu Alumast S.A. wpisuje się w krajowy i europejski program "Wizja Zero" nakierowany na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę życia użytkowników dróg. Zarząd uznał ww. informację za istotną, ponieważ dzięki uzyskanemu certyfikatowi Spółka będzie mogła oferować na rynek krajowy i zagraniczny słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego, które zostały potwierdzone ww. certyfikatem, co przyczyni się do wzmocnienia jej pozycji rynkowej oraz do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu