• Zawarcie umowy objęcia akcji serii R ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Zawarcie umowy objęcia akcji serii RData: 2022-07-18Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 202022Data sporządzenia: 2022-07-18Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawarcie umowy objęcia akcji serii R Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu: W nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 13 czerwca 2022 roku, Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _"Spółka"_ informuje, że w dniu 18 lipca 2022 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień, została zawarła umowa objęcia akcji serii R _"Akcje Serii R"_ ze spółką Heart _Luxembourg_ s. r.l. z siedzibą w Luksemburgu _"Inwestor"_. Objęcie Akcji Serii R nastąpiło stosownie do art. 431 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych. Inwestor objął wszystkie Akcje Serii R, tj. 3.000.000 _słownie: trzy miliony_ o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i cenie emisyjnej 1,50 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji wkładem pieniężnym w wysokości 4.500.000,00 zł _słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych_. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-07-18 Beata Hut Wiceprezes Zarządu2022-07-18 Arkadiusz Pietraszewski Członek Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawarcie umowy objęcia akcji serii RSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-07-18Rok biezacy2022Numer20adres wwwwww.alumast.eu
 • Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Data: 2022-07-15Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 192022Data sporządzenia: 2022-07-15Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. _dalej: "Spółka"_ informuje, że w dniu 15 lipca 2022 powziął informację, o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego _dalej: "KNF"_ decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 29 lipca 2022 r.W związku z decyzją KNF, o której mowa powyżej, Zarząd Spółki informuje, iż niezwłocznie złoży do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_ wniosek o wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW z dniem 29 lipca 2022 roku.W związku z powyższym, Spółka informuje, że po wycofaniu akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW zaprzestanie publikacji raportów bieżących i okresowych. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-07-15 Beata Hut Wiceprezes Zarządu2022-07-15 Arkadiusz Pietraszewski Członek Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulUdzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.SektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-07-15Rok biezacy2022Numer19adres wwwwww.alumast.eu
 • Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022Data: 2022-06-30Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 182022Data sporządzenia: 2022-06-30Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022:Zbigniew Szkopek:Liczba głosów: 1 104 027% udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,73%% udział w ogólnej liczbie głosów: 9,73%HEART _LUXEMBOURG_ S. R.L.:Liczba głosów: 9 701 787% udział w liczbie głosów na ZWZ: 85,46% Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-06-30 Beata Hut Wiceprezes Zarządu2022-06-30 Arkadiusz Pietraszewski Członek Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulWykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022SektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-06-30Rok biezacy2022Numer18adres wwwwww.alumast.eu
 • Zawiadomienie Akcjonariuszy ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB-W_ASO: Zawiadomienie AkcjonariuszyData: 2022-06-15Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 1 załącznik Zawiadomienie_Z.Szkopek_HEART.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 172022Data sporządzenia:2022-06-15Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienie Akcjonariuszy Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu: Zarząd Alumast S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 15 czerwca 2022 roku Spółka otrzymała od stron umowy pożyczki z dnia 28 października 2021 r. stanowiącej porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983_ _"Ustawa o Ofercie"_ zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5_ i art. 87 ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2_ Ustawy o Ofercie.Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.Załączniki Plik Opis Zawiadomienie_Z.Szkopek_HEART.pdf Zawiadomienie Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-06-15 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu2022-06-15Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienie AkcjonariuszySektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-06-15Rok biezacy2022Numer17adres wwwwww.alumast.eu
 • Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB-W_ASO: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARData: 2022-06-15Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 1 załącznik Zawiadomienie_Z.Szkopek.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 162022Data sporządzenia: 2022-06-15Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 15 czerwca 2022 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Zbigniewa Szkopka o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.Załączniki Plik Opis Zawiadomienie_Z.Szkopek.pdf Zawiadomienie Z.Szkopek Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-06-15 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu2022-06-15 Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-06-15Rok biezacy2022Numer16adres wwwwww.alumast.eu
 • Złożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Złożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie ObrotuData: 2022-04-27Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr152022Data sporządzenia:2022-04-27Skrócona nazwa emitentaALUMAST S.A.TematZłożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie ObrotuPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:Zarząd spółki Alumast S.A. _"Spółka"_ informuje, że w związku z podjęciem uchwały nr 4 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect raz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofani z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 kwietnia 2022 roku, Spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-04-27 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu2022-04-27Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZłożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie ObrotuSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-04-27Rok biezacy2022Numer15adres wwwwww.alumast.eu
 • Zawiadomienie Akcjonariuszy ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB-W_ASO: Zawiadomienie AkcjonariuszyData: 2022-04-25Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 1 załącznik HEART_Z.Szkopek_zawiadomienie_25.04.2022.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 142022Data sporządzenia:2022-04-25 Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienie Akcjonariuszy Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu: Zarząd Alumast S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2022 roku Spółka otrzymała od stron umowy pożyczki z dnia 28 października 2021 r. stanowiącej porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983_ _"Ustawa o Ofercie"_ zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5_ i art. 87 ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2_ Ustawy o Ofercie.Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.Załączniki Plik Opis HEART_Z.Szkopek_zawiadomienie_25.04.2022.pdf Zawiadomienie Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2022-04-25 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu2022-04-25 Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienie AkcjonariuszySektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-04-25Rok biezacy2022Numer14adres wwwwww.alumast.eu
 • Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB-W_ASO: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARData: 2022-03-30Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 1 załącznik B.Hut-Zawiadomienie.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 132022Data sporządzenia: 2022-03-30Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 marca 2022 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Beaty Hut o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.Załączniki Plik Opis B.Hut-Zawiadomienie.pdf Zawiadomienie Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-03-30 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu2022-03-30 Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-03-30Rok biezacy2022Numer13adres wwwwww.alumast.eu
 • Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB-W_ASO: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o OfercieData: 2022-03-29Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 1 załącznik Zawiadomienie_Z.Szkopek_HEART.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 122022Data sporządzenia:2022-03-29Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu: Zarząd Alumast S.A._"Spółka"_ informuje, iż w dniu 29 marca 2022 roku Spółka otrzymała od stron umowy pożyczki z dnia 28 października 2021 r. stanowiącej porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983_ _"Ustawa o Ofercie"_ zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5_ i art. 87 ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2_ oraz art. 77 ust.7 Ustawy o Ofercie. Załączniki Plik Opis Zawiadomienie_Z.Szkopek_HEART.pdf Zawiadomienie Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-03-29 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu2022-03-29Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o OfercieSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-03-29Rok biezacy2022Numer12adres wwwwww.alumast.eu
 • Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022 ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022Data: 2022-03-18Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 112022Data sporządzenia:2022-03-18 Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022:Zbigniew Szkopek: Liczba głosów: 4 954 027% udział w liczbie głosów na NWZ: 45,19%% udział w ogólnej liczbie głosów: 43,64%HEART _LUXEMBOURG_ S. R.L.: Liczba głosów: 4 849 055% udział w liczbie głosów na NWZ: 44,23%% udział w ogólnej liczbie głosów: 42,72% Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-03-18Zbigniew Szkopek Członek Zarządu 2022-03-18Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulWykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022SektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-03-18Rok biezacy2022Numer11adres wwwwww.alumast.eu