• 20/2015 | Zmiana umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zmiana umowy z Autoryzowanym Doradcą Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 06 lipca 2015 r. podjął informację o podpisaniu przez drugą stronę, PlatiniumInvestments sp. z o.o., aneksu do umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z dnia 21 marca 2013 roku, o zawarciu której Emitent informował w raporcie 8/2013. Aneks dotyczy doprecyzowania warunków umowy w związku z planowanym wprowadzeniem akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Radosław Łoś - Członek Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 19/2015 | Powołanie Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 2 lipca 2015 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Akcjonariusza Spółki – Hotel Polonia Sp. z o.o. o powołaniu z dniem 2 lipca 2015 r., w trybie z § 13 ust. 3 pkt b Statutu Spółki, Pana Tomasza Walawender na Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Radosław Łoś - Członek Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 18/2015 | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2015 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Adama Guza o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. ze skutkiem na dzień 23 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Radosław Łoś - Członek Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 17/2015 | Istotne zamówienia eksportowe

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 17 czerwca 2015 roku otrzymał dwa zamówienia na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych: - zamówienie dla kolei litewskiej na kwotę 28,3 tys. euro, termin realizacji lipiec 2015 - zamówienie dla kolei łotewskiej na kwotę 49,6 tys. euro, termin realizacji lipiec/ sierpień 2015. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 16/2015 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2015

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 08 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 15/2015 | Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.1, 4.1. i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 14/2015 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 czerwca 2015 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 oraz § 4 ust. 2 punkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 13/2015 | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 12 maja 2015 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Aleksandra Cieślara o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. ze skutkiem na dzień 07 maja 2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 12/2015 | Powołanie Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 7 maja 2015 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Akcjonariusza Spółki – Pana Zbigniewa Szkopka o powołaniu z dniem 7 maja 2015 r., w trybie z § 13 ust. 3 pkt a Statutu Spółki, Pana Jarosława Puzonia na Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 11/2015 | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 maja 2015 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pani Mirosławy Płużek o jej rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej i jednocześnie z funkcji członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu