• 4/2013 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 kwietnia 2013 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej, przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 3/2013 | Wyznaczenie terminu rozprawy dot. złożonej apelacji od wyroku w sprawie dot. transakcji terminowych z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska

  W nawiązaniu do raportu nr 40/2012 z dnia 01.12.2012 Zarząd Alumast SA informuje, iż Sąd Apelacyjny w Katowicach wyznaczył na dzień 09 kwietnia 2013 roku termin pierwszej rozprawy dot. złożonej przez Alumast SA apelacji od wyroku w sprawie dot. transakcji terminowych. 30 listopada 2012 roku Zarząd Spółki Alumast SA złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 25.10.2012 r. w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska S.A. (sygn. akt: X GC 279/09). 25 października 2012 Sąd wydał wyrok, w którym oddalił w całości powództwo Alumast S.A. tzn. uznał, że transakcje te istnieją i są ważne. Postępowanie dotyczyło przesądzenia sprawy rozliczeń transakcji, co do zasady tj. czy istnieje ważny i skuteczny tytuł po stronie DZ Bank Polska S.A. do domagania się zapłaty od Alumast S.A. w ramach takich transakcji. Postępowanie nie dotyczyło jednak orzeczenia obowiązku zapłaty przez Alumast S.A. na rzecz DZ Bank Polska S.A. kwot wynikających z rozliczenia takich transakcji, gdyż to roszenie jest przedmiotem odrębnego postępowania przed Sądem Okręgowym w Gliwicach z powództwa DZ Bank Polska S.A. przeciwko Alumast S.A. (X GC 359/11), które zostało zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia sprawy X GC 279/09. Zarząd Alumast SA nie zgadza się z rozstrzygnięciem, w związku z tym została wniesiona apelacja od wyroku. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 2/2013 | Raport kwartalny za IV kwartał 2012

  Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 1/2013 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

  Zarząd Alumast SA podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: - za IV kwartał 2012 - 14 lutego 2013 - za I kwartał 2013 - 15 maja 2013 - za II kwartał 2013 - 14 sierpnia 2013 - za III kwartał 2013 - 14 listopada 2013 Raport roczny: - za 2012 rok - 27 maja 2013 Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu