• Złożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Złożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie ObrotuData: 2022-04-27Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr152022Data sporządzenia:2022-04-27Skrócona nazwa emitentaALUMAST S.A.TematZłożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie ObrotuPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:Zarząd spółki Alumast S.A. _"Spółka"_ informuje, że w związku z podjęciem uchwały nr 4 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect raz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofani z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 kwietnia 2022 roku, Spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-04-27 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu2022-04-27Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZłożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie ObrotuSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-04-27Rok biezacy2022Numer15adres wwwwww.alumast.eu
 • Zawiadomienie Akcjonariuszy ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB-W_ASO: Zawiadomienie AkcjonariuszyData: 2022-04-25Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 1 załącznik HEART_Z.Szkopek_zawiadomienie_25.04.2022.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 142022Data sporządzenia:2022-04-25 Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienie Akcjonariuszy Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu: Zarząd Alumast S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2022 roku Spółka otrzymała od stron umowy pożyczki z dnia 28 października 2021 r. stanowiącej porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983_ _"Ustawa o Ofercie"_ zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5_ i art. 87 ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2_ Ustawy o Ofercie.Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.Załączniki Plik Opis HEART_Z.Szkopek_zawiadomienie_25.04.2022.pdf Zawiadomienie Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2022-04-25 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu2022-04-25 Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienie AkcjonariuszySektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-04-25Rok biezacy2022Numer14adres wwwwww.alumast.eu
 • Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB-W_ASO: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARData: 2022-03-30Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 1 załącznik B.Hut-Zawiadomienie.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 132022Data sporządzenia: 2022-03-30Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 marca 2022 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Beaty Hut o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.Załączniki Plik Opis B.Hut-Zawiadomienie.pdf Zawiadomienie Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-03-30 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu2022-03-30 Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-03-30Rok biezacy2022Numer13adres wwwwww.alumast.eu
 • Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB-W_ASO: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o OfercieData: 2022-03-29Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 1 załącznik Zawiadomienie_Z.Szkopek_HEART.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 122022Data sporządzenia:2022-03-29Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu: Zarząd Alumast S.A._"Spółka"_ informuje, iż w dniu 29 marca 2022 roku Spółka otrzymała od stron umowy pożyczki z dnia 28 października 2021 r. stanowiącej porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983_ _"Ustawa o Ofercie"_ zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5_ i art. 87 ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2_ oraz art. 77 ust.7 Ustawy o Ofercie. Załączniki Plik Opis Zawiadomienie_Z.Szkopek_HEART.pdf Zawiadomienie Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-03-29 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu2022-03-29Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o OfercieSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-03-29Rok biezacy2022Numer12adres wwwwww.alumast.eu
 • Odwołanie prokurenta Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż podjął uchwałę o odwołaniu z dniem 29.03.2022 r. prokury łącznej udzielonej Pani Ewie Zimończyk-Kijek. Podstawa prawna:§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Członek ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • pod Biało-Czerwoną

  Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. Termin składania wniosków przez gminy do urzędów wojewódzkich został wydłużony do 31 marca 2022 roku!  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, dedykowanej dla projektu "Pod biało-czerwoną" - info@alumast
 • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2021 rok Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2021 rok. Podstawa prawna:§5 ust.7.1-7.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Członek ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022 ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022Data: 2022-03-18Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 112022Data sporządzenia:2022-03-18 Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022:Zbigniew Szkopek: Liczba głosów: 4 954 027% udział w liczbie głosów na NWZ: 45,19%% udział w ogólnej liczbie głosów: 43,64%HEART _LUXEMBOURG_ S. R.L.: Liczba głosów: 4 849 055% udział w liczbie głosów na NWZ: 44,23%% udział w ogólnej liczbie głosów: 42,72% Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-03-18Zbigniew Szkopek Członek Zarządu 2022-03-18Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulWykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022SektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-03-18Rok biezacy2022Numer11adres wwwwww.alumast.eu
 • Treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022 Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 18 marca 2022 roku. Do uchwał nr 4 i 5 zostały zgłoszone sprzeciwy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Członek ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu