W dniach 14-15 lutego odbywają się VI KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO poświęcone głównie problematyce niechronionych uczestników ruchu drogowego, urządzeniom bezpieczeństwa ruchu oraz zagadnieniom prawnym związanym z wdrożeniami organizacji ruchu.

Podczas KDBRD 2019 firma Alumast zaprezentuje swoje rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie tylko pieszych ale również kierowców.

Wygłosimy 2 referaty na temat urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wskażemy oszczędności i bezpieczeństwo płynące z zastosowania bezpiecznych słupów kompozytowych PASSIVEPOLE oraz zaprezentujemy innowacyjne aktywne przejścia dla pieszych SMARTPOLE CROSSING, które w znaczny sposób wpływają na lepszą widoczność pieszego w obrębie przejścia.

ZAPRASZAMY!

ZOBACZ PROGRAM