Alumast jako członek Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Prowadzona przez Komisję Europejską Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to największa platforma funkcjonująca w społeczeństwie obywatelskim dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Członkami Karty są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, władze lokalne, instytucje badawcze, uczelnie wyższe i szkoły.

Jako spółka Alumast dbamy o bezpieczeństwo wprowadzając do oferty rozwiązania bezpieczne – słup kompozytowy PASSIVEPOLE

Zapraszamy na nasz profil na erscharter.eu