Zastanawiasz się jak zaprojektować linię światłowodową? My mamy wszystko czego ci potrzeba! Produkt – kompozytowe słupy teletechniczne, katalog linii światłowodowych oraz rekomendację SBT (Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji).

Sieci telekomunikacyjne, a dokładnie linie światłowodowe, oprócz samego medium transmisyjnego wymagają wytyczenia i wybudowania drogi kablowej stanowiącej konstrukcyjne miejsce instalacji kabla. Linia światłowodowa, która często jest rozległa i przebiega przez bardzo urozmaicone tereny począwszy od niezabudowanego gruntu, poprzez tereny leśne, górzyste, drogi, prywatne posesje, aż do zurbanizowanych, bogatych w różnego typu instalacje tereny przemysłowe i miejskie, stwarza duże wyzwanie dla projektantów. Te wszystkie czynniki wpływają na trudności związane z budową duktu kablowego i to właśnie ta część prac generuje największe koszty. Montaż, transport potrzebnego sprzętu na miejsce budowy, często wykorzystywany ciężki sprzęt, praca ludzka – to właśnie pochłania najwięcej środków na etapie inwestycji.

Z czym borykają się projektanci?

Aby skrócić czas samego przygotowania projektu, budowy oraz ograniczenia nakładów finansowych inwestycji, projektanci zaczęli poszukiwać nowych rozwiązań. To właśnie na potrzeby rynku opracowaliśmy produkt jakim są kompozytowe słupy teletechniczne, które stanowią doskonałą alternatywę dla słupów betonowych i drewnianych. Słupy kompozytowe rozwiązują wiele problemów m. in. związanych z utrudnieniami terenowymi w miejscu montażu. To właśnie dla projektantów opracowaliśmy Katalog linii telekomunikacyjnych napowietrznych na słupach kompozytowych TOM I – linie światłowodowe. Opracowanie to stanowi kompendium wiedzy z zakresu projektowania linii w oparciu o nasze słupy. Wytyczne do projektowania linii telekomunikacyjnych napowietrznych światłowodowych zawieszanych są na słupach kompozytowych teletechnicznych o długościach 7m, 8,5m i 10m.

W opracowaniu przyjęto kable światłowodowe jednomodowe zewnętrzne samonośne ADSS 12J¸ 144J, całkowicie dielektryczne o lekkiej konstrukcji wielotubowej, odporne na promienie UV. Wszystkie zaprezentowane w nim rozwiązania są przeznaczone do stosowania na terenie całego kraju we wszystkich strefach klimatycznych. Przedstawione sylwetki słupów uwzględniają dobór konstrukcji ustojów dla gruntu średniego i słabego. Katalog z wytycznymi dedykowany jest dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów linii teletechnicznych.

Przyjęty w katalogu asortyment słupów, kabli światłowodowych oraz osprzętu pozwala na właściwy ich dobór, w zależności od warunków klimatycznych i terenowych występujących na trasie projektowanej linii. W celu prawidłowego doboru tych elementów należy ustalić:

  • strefę klimatyczną,
  • rodzaj kabla światłowodowego (o wymaganej ilości włókien),
  • długość przęseł (ze względu na zwis kabla) oraz odpowiednie naprężenie kabla,
  • rodzaj (typ słupa) oraz wysokość słupów,
  • warunki gruntowe.

Na podstawie powyżej przedstawionych ustaleń należy dobrać odpowiednie stanowiska słupowe z kart albumowych zamieszczonych w niniejszym katalogu.

Przyjmując funkcje słupów, jakie pełnią w linii napowietrznej, w albumie opracowano ich konstrukcje z zastosowaniem żerdzi pojedynczych kompozytowych. Na sylwetkach zaprojektowanych słupów przedstawiono poszczególne ich zastosowania (funkcje) z określeniem parametrów mechanicznych, parametrów zawieszenia przewodów, głębokości zakopania słupów w gruncie średnim i słabym w zależności od przyjętego ustoju dla dopuszczalnego obciążenia słupa. Na rysunkach uzbrojenia tych słupów przestawiono wymiary montażowe osprzętu jak i wysokość zawieszenia przewodów. Przedstawione w albumie rozwiązania pozwalają na realizację napowietrznych linii teletechnicznych o długościach przęseł do 50 m na słupach o siłach użytkowych do 2,5 kN.

Opracowując produkt jakim jest kompozytowy słup teletechniczny wraz z katalogiem stanowiącym wytyczne przy projektowaniu linii światłowodowej mamy przekonanie, że w pełni spełniamy wymagania rynku, że idziemy w dobrym kierunku, co możemy potwierdzić rekomendacją SBT! Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji doceniło naszą pracę, dzięki czemu odnieśliśmy kolejny sukces, a nasze słupy mogą być oznaczane ich rekomendacją. Chcemy zapewniać was, że jakość i bezpieczeństwo produktów są dla nas priorytetem, dlatego tak bardzo cieszymy się z tego, że mamy kolejny dowód na nasze działania w tym zakresie!