Alumast członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Z przyjemnością informujemy, że Alumast został powołany na członka Komitetu Technicznego nr 329 ds. Konstrukcji i Materiałów z Kompozytów Polimerowych.

Zakres tematyczny KT 329 obejmuje: Projektowanie, wykonawstwo i badania konstrukcji budowlanych z kompozytów polimerowych.