• Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB_ASO: Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Data: 2022-07-15Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 192022Data sporządzenia: 2022-07-15Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. _dalej: "Spółka"_ informuje, że w dniu 15 lipca 2022 powziął informację, o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego _dalej: "KNF"_ decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 29 lipca 2022 r.W związku z decyzją KNF, o której mowa powyżej, Zarząd Spółki informuje, iż niezwłocznie złoży do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_ wniosek o wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW z dniem 29 lipca 2022 roku.W związku z powyższym, Spółka informuje, że po wycofaniu akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW zaprzestanie publikacji raportów bieżących i okresowych. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-07-15 Beata Hut Wiceprezes Zarządu2022-07-15 Arkadiusz Pietraszewski Członek Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulUdzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.SektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-07-15Rok biezacy2022Numer19adres wwwwww.alumast.eu