• Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB_ASO: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022Data: 2022-06-30Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 182022Data sporządzenia: 2022-06-30Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022:Zbigniew Szkopek:Liczba głosów: 1 104 027% udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,73%% udział w ogólnej liczbie głosów: 9,73%HEART _LUXEMBOURG_ S. R.L.:Liczba głosów: 9 701 787% udział w liczbie głosów na ZWZ: 85,46% Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-06-30 Beata Hut Wiceprezes Zarządu2022-06-30 Arkadiusz Pietraszewski Członek Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulWykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022SektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-06-30Rok biezacy2022Numer18adres wwwwww.alumast.eu
  • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podjęło uchwały o:- odwołanie z Rady Nadzorczej dotychczasowych członków Rady Nadzorczej- powołaniu do Rady Nadzorczej:Pana Zbigniewa SzkopkaPana Leszka KołoczkaPana Tomasza SiwowskiegoPana Roberta JędrzejczykaPana Jakuba Powroźnika W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Beata Hut - Wiceprezes ZarząduArkadiusz Pietraszewski - Członek Zarządu
  • Treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania, na którym obecni byli wszyscy akcjonariusze Spółki.W załączeniu treść podjętych uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Beata Hut - Wiceprezes ZarząduArkadiusz Pietraszewski - Członek Zarządu