• Złożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB_ASO: Złożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie ObrotuData: 2022-04-27Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr152022Data sporządzenia:2022-04-27Skrócona nazwa emitentaALUMAST S.A.TematZłożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie ObrotuPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:Zarząd spółki Alumast S.A. _"Spółka"_ informuje, że w związku z podjęciem uchwały nr 4 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect raz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofani z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 kwietnia 2022 roku, Spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-04-27 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu2022-04-27Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZłożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie ObrotuSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-04-27Rok biezacy2022Numer15adres wwwwww.alumast.eu