• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 18.03.2022

  Zarząd Spółki Alumast S.A informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 marca 2022 o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Akcjonariusza: HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L., spółka założona i działająca na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, ulica 2 place de Strasbourg, 2562-Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wzór pełnomocnictwa oraz informacje o ilości akcji i głosów na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaData: 2022-02-18Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 2 załączniki Alumast_S.A.-_ogloszenie_dot._NZWZ_18.03.2022.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCYAlumast_S.A._-_projekty_uchwal_NWZ_18.03.2022.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 92022Data sporządzenia:2022-02-18Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawnaInne uregulowaniaTreść raportu: Zarząd Spółki Alumast S.A informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 marca 2022 o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Akcjonariusza: HEART _LUXEMBOURG_ S. R.L., spółka założona i działająca na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, ulica 2 place de Strasbourg, 2562-Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.Załączniki Plik Opis Alumast_S.A.-_ogloszenie_dot._NZWZ_18.03.2022.pdf ogłoszenieAlumast_S.A._-_projekty_uchwal_NWZ_18.03.2022.pdf projekty uchwał Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-02-18Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2022-02-18Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZwołanie Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-02-18Rok biezacy2022Numer9adres wwwwww.alumast.eu
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Spółki Alumast S.A informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 marca 2022 o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Akcjonariusza: HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L., spółka założona i działająca na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, ulica 2 place de Strasbourg, 2562-Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 lutego 2022 roku do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L., spółka założona i działająca na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, ulica 2 place de Strasbourg, 2562-Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym:1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;4. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i możliwości podejmowania wiążących uchwał;5. Przyjęcie porządku obrad;6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect;8. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego żądania wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariusza.Spółka dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu