• Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022 ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB_ASO: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022Data: 2022-01-13Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 32022Data sporządzenia: 2022-01-13Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Treść raportu :Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022:Zbigniew Szkopek:Liczba głosów: 4 953 224% udział w liczbie głosów na NWZ: 71,42%% udział w ogólnej liczbie głosów: 62,77%COMHOP Sp. z o.o.:Liczba głosów: 546 276% udział w liczbie głosów na NWZ: 7,88%% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,92%Janusz Orzeł:Liczba głosów: 533 310% udział w liczbie głosów na NWZ: 7,69%% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,76%Krzysztof Stanik:Liczba głosów: 676 875% udział w liczbie głosów na NWZ: 9,76%% udział w ogólnej liczbie głosów: 8,58% Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-01-13Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2022-01-13Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulWykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022SektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-01-13Rok biezacy2022Numer3adres wwwwww.alumast.eu
  • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podjęło uchwały o:- odwołanie z Rady Nadzorczej:Pana Przemysława KulasiewiczaPana Bartosza Króla- powołaniu do Rady Nadzorczej:Pana Tomasza SiwowskiegoPana Roberta Jędrzejczyka W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco:Pan Leszek KołoczekPan Bartosz ZalewskiPan Przemysław HeweltPan Jakub PowroźnikPan Tomasz SiwowskiPan Robert Jędrzejczyk Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • Treść uchwał, które zostały i nie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022, dokonane zmiany Statutu Spółki Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

    Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały i nie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 13 stycznia 2022 roku. W związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd przekazuje informacje o dokonanych zmianach Statutu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, § 4 ust. 2 punkt 7, § 4 ust. 2 punkt 7a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu