• NWZ 13-01-2022 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

    Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 stycznia 2022 roku o godz. 11.00, w siedzibie Spółki (ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.
  • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaData: 2021-12-17Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 4 załączniki Alumast_S.A._-_ogloszenie_dot._NZWZ_13.01.22.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCYAlumast_S.A._-_projekty_uchwal_NWZ_13.01.22.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCYAlumast_S.A._-_Opinia_Zarzadu.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCYAlumast_S.A._-_Proponowane_zmiany_Statutu.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 212021Data sporządzenia: 2021-12-17Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 stycznia 2022 roku o godz. 11.00, w siedzibie Spółki _ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski_.W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.Załączniki Plik Opis Alumast_S.A._-_ogloszenie_dot._NZWZ_13.01.22.pdf Ogłoszenie Alumast_S.A._-_projekty_uchwal_NWZ_13.01.22.pdf Projekty uchwał Alumast_S.A._-_Opinia_Zarzadu.pdf Opinia Zarządu Alumast_S.A._-_Proponowane_zmiany_Statutu.pdf Proponowane zmiany Statutu Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2021-12-17 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2021-12-17Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZwołanie Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-12-17Rok biezacy2021Numer21adres wwwwww.alumast.eu
  • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

    Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 stycznia 2022 roku o godz. 11.00, w siedzibie Spółki (ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski).W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz proponowane zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu