• Czym jest inteligentne miasto?

    W Alumast S.A. projektujemy innowacyjne rozwiązania oparte o technologię kompozytową, które są stale udoskonalane. Optymalizujemy właściwo­ści słupów oświetleniowych i energetycznych oraz innych konstrukcji nie tylko pod wzglę­dem bezpieczeństwa, ale również komfortu użytkowania. Wdrażamy innowacyjne roz­wiązania służące mieszkańcom o zróżnicowa­nych potrzebach zgodnie z ideą smart city. Nowoczesne rozwiązania typu SMARTPOLE to unikalna oferta, wykorzystująca właściwości konstrukcji kompozytowych. Wyposażone w innowacyjne rozwiązania technologiczne (tj. nadajniki dźwiękowe, świetlne systemy ostrzegawcze, czujniki ruchu itp.), aktywne słupy wpływają na wzrost poziomu bezpieczeń­stwa (w tym osób z niepełnosprawnościami, dzieci i seniorów), a także upłynniają ruch i po­prawiają koncentrację pieszych i kierowców. Nasze produkty z serii SMART: SMARTPOLE CROSSING – to system aktywnych, bezpiecznych przejść dla pieszych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych układów elektronicznych (m.in. detektory ruchu) oraz akustycznych i optycznych sygnałów ostrzegawczych, kierujący pojazdem jest efektywnie informowany o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych, na które wszedł lub zamierza wejść pieszy. ZALETY Rozwiązanie typu SMARTPOLE CROSSING poprawia koncentrację pieszych i kierowców;Asymetryczne oświetlenie poprawia widoczność na przejściu i w jego strefie zwiększając bezpieczeństwo pieszych;Odpowiednie algorytmy dbają, aby systemy ostrzegania wizualnego i akustycznego były aktywne przez odpowiednio długi czas, który umożliwi przejście osobom niepełnosprawnym, starszym i dzieciom;Komunikaty dźwiękowe odpowiednio wcześnie ostrzegają kierowców o pojawieniu się w strefie przejścia osób chcących przejść na drugą stronę;Inteligentne czujniki detekcji ruchu zapewniają optymalną płynność ruchu drogowego;Komunikat głosowy informuje pieszych zbliżających się do strefy przejścia o konieczności zachowania szczególnej ostrożności; 2. SMARTPOLE CHARGER – firma Alumast S.A. jako autoryzowany dystrybutor i partner technologiczny firmy EV Charge oferuje stacje ładowania samochodów elektrycznych: - COMBO CHARGER – stacja ładowania EV zabudowana w kompozytowym słupie oświetleniowym; - POINT CHARGER – stacja ładowania EV zabudowana w niskim słupku kompozytowym; ZALETY Niskie koszty instalacji oraz użytkowania, gwarantują szybki zwrot poczynionej inwestycji;Stacje ładowania EV Charge wytwarzane są wyłącznie z najwyższej jakości komponentów;Oferowane przez nas produkty przeszły rygorystyczne testy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania;Specyfikacja produktów EV Charge daje możliwości skorzystania z wielu publicznych programów dofinansowania;Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania najbardziej korzystnych warunków leasingu;Marka EV Charge jest członkiem PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych);Alumast S.A. zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę posprzedażową;Oferujemy montaż oraz konsultacje techniczne na terenie całej Polski; 3. SMARTPOLE MULTI - słup oświetleniowy nie musi być tylko konstrukcją podtrzymującą oprawę lampy. Wachlarz możliwości w zakresie dodatkowego wyposażenia multimedialnych słupów jest bardzo szeroki i zależy od potrzeb i specyfiki miejsca oraz otoczenia, w którym ma funkcjonować. Dodatkowe możliwości: dostęp do bezprzewodowego internetu (Wi-Fi);interaktywne zabawy i gry edukacyjne;bezprzewodowe indukcyjne ładowanie urządzeń przenośnych;integracja z aplikacjami mobilnymi;gromadzenie anonimowych danych na temat natężenia ruchu;możliwość konfiguracji dodatkowych rozwiązań zgodnie z wymogami projektu; Serdecznie zapraszamy do kontaktu z działem handlowym, aby w pełni poznać nasze produkty.