• Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB-W_ASO: Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARData: 2021-11-19Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 1 załącznik Powiadomienie_o_transakcjach,_o_ktorych_mowa_w_art._19_ust.1_rozporzadzenia_MAR.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr162021Data sporządzenia:2021-11-19Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARPodstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. _"Spółka"_ informuje, iż 19 listopada 2021 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Zbigniewa Szkopka o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.Załączniki Plik Opis Powiadomienie_o_transakcjach,_o_ktorych_mowa_w_art._19_ust.1_rozporzadzenia_MAR.pdf Zawiadomienie - Z.Szkopek Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2021-11-19 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2021-11-19 Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-11-19Rok biezacy2021Numer16adres wwwwww.alumast.eu
  • Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o OfercieData: 2021-11-19Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr152021Data sporządzenia:2021-11-19Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu: Zarząd Alumast S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 19 listopada 2021 roku Spółka otrzymała od spółki AET sp. z o.o. zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie oraz dotyczy zmniejszenia udziału AET sp. z o.o. w kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie z otrzymaną informacją, spółka AET Sp. z o.o. w dniu 18 listopada 2021 roku zbyła 1.000.000 akcji Spółki. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2021-11-19 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2021-11-19 Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o OfercieSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-11-19Rok biezacy2021Numer15adres wwwwww.alumast.eu
  • Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB-W_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o OfercieData: 2021-11-19Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 4 załączniki Krzysztof_Stanik_Alu_Zmiana_Stanu_Posiadania_18-11_2021.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCYZ.Szkopek_HEART__LUXEMBOURG__S.A_R.L._Zmiana_stanu_posiadania.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCYZ.Szkopek_Zmiana_Stanu_posiadania.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCYJ.Orzel_zmiana_stanu_posiadania.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr142021Data sporządzenia:2021-11-19Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_, art. 69 ust. 2 pkt 1_ lit. b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2_ w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu: Zarząd Alumast S.A. _"Spółka"_ informuje, iż:1_ w dniu 18 listopada 2021 roku Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Stanika zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie oraz dotyczy zmniejszenia udziału Pana Krzysztofa Stanika w kapitale zakładowym Spółki.2_ w dniu 19 listopada 2021 roku Spółka otrzymała od stron umowy pożyczki z dnia 28 października 2021 r. stanowiącej porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983_ _"Ustawa o Ofercie"_ zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ oraz art. 69 ust. 2 pkt 2_ Ustawy o Ofercie oraz dotyczy zwiększenia udziału Pana Zbigniewa Szkopka, podmiotów od niego zależnych oraz działających z nim w porozumieniu w kapitale zakładowym Spółki.3_ w dniu 19 listopada 2021 roku Spółka otrzymała od Pana Janusza Orła i Pana Zbigniewa Szkopka jako stron porozumienia w sprawie zgodnego głosowania zawartego w dniu 28 września 2021 r. zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 69 i art. 87 Ustawy o Ofercie oraz dotyczy zwiększenia udziału stron porozumienia w kapitale zakładowym Spółki.Otrzymane zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.Załączniki PlikOpis Krzysztof_Stanik_Alu_Zmiana_Stanu_Posiadania_18-11_2021.pdf Zawiadomienie - K.StanikZ.Szkopek_HEART__LUXEMBOURG__S.A_R.L._Zmiana_stanu_posiadania.pdf Zawiadomienie - Z.Szkopek - HEART _LUXEMBOURG_ S.A R.L.Z.Szkopek_Zmiana_Stanu_posiadania.pdf Zawiadomienie - Z.SzkopekJ.Orzel_zmiana_stanu_posiadania.pdf Zawiadomienie - J.Orzeł Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2021-11-19 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2021-11-19 Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o OfercieSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-11-19Rok biezacy2021Numer14adres wwwwww.alumast.eu