• Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB-W_ASO: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARData: 2021-11-04Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 2 załączniki Zawiadomienie_Z.Szkopek.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCYZawiadomienie_COMHOP_Sp._z_o.o..pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr132021Data sporządzenia:2021-11-04Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 04 listopada 2021 roku otrzymał zawiadomienia od:– Pana Zbigniewa Szkopka– COMHOP Sp. z o.o. _podmiot blisko związany z Panem Zbigniewem Szkopkiem_o ustanowieniu zastawów rejestrowych i zastawów zwykłych na:- 2.500.000 akcjach zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 PLN, kod ISIN PLALMST00077 należących do Pana Zbigniewa Szkopka- 418 689 akcjach zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 418.689 PLN, kod ISIN PLALMST00010 należących do Pana Zbigniewa Szkopka- 546 276 akcjach zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 418.689 PLN, kod ISIN PLALMST00010 należących do COMHOP Sp. z o.o.Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.Załączniki Plik OpisZawiadomienie_Z.Szkopek.pdf Zawiadomienie Z.SzkopekZawiadomienie_COMHOP_Sp._z_o.o..pdf Zawiadomienie COMHOP Sp. z o.o. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2021-11-04 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu 2021-11-04 Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-11-04Rok biezacy2021Numer13adres wwwwww.alumast.eu
  • Zawarcie umowy pożyczki ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB_ASO: Zawarcie umowy pożyczkiData: 2021-11-04Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr122021Data sporządzenia:2021-11-04Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawarcie umowy pożyczki Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu: Zarząd spółki Alumast S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku Spółka zawarła ze spółką EV CHARGE Sp. z o.o. _"Pożyczkodawca"_ umowę pożyczki _"Umowa"_. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę Spółce pożyczki w kwocie 2.985.000 zł _"Pożyczka"_. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości WIBOR 3M + 3,5% w skali roku. Spłata Pożyczki nastąpi do dnia 31 marca 2022 r. Pożyczka została zabezpieczona oświadczeniem Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 4.500.000 PLN _słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych złotych_.Pożyczka zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby Spółki, w tym zredukowanie przeterminowanych zobowiązań oraz na zakup surowców w celu realizacji pozyskanych i przyszłych zamówień. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2021-11-04Zbigniew SzkopekPrezes Zarządu2021-11-04Beata HutWiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawarcie umowy pożyczkiSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-11-04Rok biezacy2021Numer12adres wwwwww.alumast.eu