• 01/2021, | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna

    Zarząd ALUMAST S.A. ("Emitent") informuje, iż 18 stycznia 2021 r. odebrał oświadczenie Pana Michała Bardy o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 18 stycznia 2021 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • Spotkanie z Ambasadorem Maroka, Panem Abderrahimem Atmoun

    Szanowni Państwo,   Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w ubiegłą środę 13 stycznia 2021r., Pan Prezes Zbigniew Szkopek (Alumast S.A.) był jednym z Gości zaproszonych do Ambasady Maroka w Warszawie. Spotkanie odbyło się z Panem Abderrahimem Atmoun, Ambasadorem Królestwa Marokańskiego w RP, który to w październiku 2019r., złożył list uwierzytelniający na ręce Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.   Podczas niniejszych rozmów, zostały omówione m.in. możliwości inwestycyjne w południowych prowincjach Królestwa Maroka. Rozmawiano o potencjale rozwojowym, udogodnieniach podatkowych oraz kluczowych walorach ekonomicznych Maroka, jako bezpiecznego miejsca dla inwestycji oraz biznesowej bramy do dalszej ekspansji na kontynencie.   Pan Prezes Zbigniew Szkopek zadeklarował, iż wielkim honorem, a także celem biznesowym Zarządu Alumast S.A., jest długofalowy i partnerski udział w projektach inwestycyjnych, które będą realizowane w Królestwie Maroka. W zakresie udziału w potencjalnych projektach inwestycyjnych w Maroku Alumast oraz EV Charge reprezentuje międzynarodowa kancelaria prawna RJ&Partners oraz osobiście mec. Robert Jędrzejczyk – Partner Zarządzający kancelarią.    Wyrażamy nadzieję, iż spotkanie to już w niedalekiej przyszłości zaowocuje sukcesywną realizacją projektów w obszarach, gdzie spółka Alumast S.A. będzie mogła uczestniczyć nie tylko jako dostawca wysokiej jakości produktów, lecz także partner służący swoją wiedzą i doświadczeniem. Uprzejmie Dziękujemy Ambasadzie Królestwa Maroka w Warszawie, a przede wszystkim Panu Ambasadorowi Abderrahimowi Atmoun, za wspaniałe przyjęcie naszej delegacji.