• Walory eksploatacyjne słupów kompozytowych, docenione na pilotażowej plantacji chmielu

    Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt poinformować, iż pilotażowa plantacja chmielu w Jastkowie, której twórcą jest spółka Energy Composites, otrzymała certyfikat Global G.A.P. Jednym z modułów GLOBAL.G.A.P jest GLOBALG.A.P IFA (Integrated Farm Assurance – Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie). Obecnie stał się on światowym standardem dobrych praktyk rolniczych oraz produkcyjnych, precyzyjnie określającym katalog wymogów, jakie dany producent musi spełniać celem przyznania powyższej certyfikacji. Obejmuje on m.in. zagadnienia z  obszaru: bezpieczeństwa żywności, identyfikowalności oraz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, odpowiedniego nawożenia, technik upraw oraz nawadniania, zgodnego z procedurami pro – ekologicznymi, postępowania z odpadami, bezpieczeństwa i dobrobytu pracowników, bezpieczeństwa środowiska. Mając na względzie powyższe, wdrożenie standardu GLOBALG.A.P. IFA jest zapewnieniem dla naszych konsumentów oraz partnerów handlowych, o zrównoważonym i pro-ekologicznym sposobie prowadzenia upraw, ukierunkowanym na zminimalizowanie szkodliwego oddziaływania wszelkiego rodzaju zabiegów rolniczych. Kompozytowa konstrukcja słupów marki Alumast, na których opiera się plantacja, pozwoliła wyeliminować stosowanie kancerogennych i szkodliwych dla środowiska środków chemicznych, które wciąż są implementowane celem impregnacji,  na plantacjach ze słupami drewnianymi. Zastosowany przez nas inteligentny i rozbudowany system monitorowania szerokiego spektrum procesów zachodzących na plantacji, pozwala z wyprzedzeniem reagować na wszelkiego rodzaju zarejestrowane przez czujniki oraz kamery anomalie (np. temperatura, wilgotność, przyrost biologiczny itp.),  Odpowiednio szybko pozyskany pakiet informacji analitycznych, pozwala nam podejmować bardziej precyzyjne i długofalowe działania, eliminując tym samym zbyt radykalne, często szkodliwe zabiegi chemiczne.  Reasumując, uzyskanie certyfikatu GLOBAL G.A.P. , pozwala na nawiązanie współpracy z największymi sieciami handlowymi oraz odbiorcami z Polski i zagranicy, których wysoka kultura organizacyjna i świadomość ekologiczna, wymaga, aby dany dostawca produktów lub półproduktów z obszaru rolniczego, legitymował się  certyfikatem Global G.A.P. Warto w tym miejscu podkreślić, iż Certyfikat ten jest wymagany w takich sieciach jak: McDonald ’s, TESCO, Ahold, Metro, COOP oraz ASDA.  Serdecznie Zapraszamy do współpracy.