• 6/2020 |Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020

    Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020: Arkadiusz Król:Liczba głosów: 1 500 000% udział w liczbie głosów na ZWZ: 43,27%% udział w ogólnej liczbie głosów: 19,01% Krzysztof StanikLiczba głosów: 951 448% udział w liczbie głosów na ZWZ: 27,45%% udział w ogólnej liczbie głosów: 12,06% COMHOP Sp. z o.o.:Liczba głosów: 546 276% udział w liczbie głosów na ZWZ: 15,76%% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,92% Zbigniew Szkopek:Liczba głosów: 418 689% udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,08%% udział w ogólnej liczbie głosów: 5,31% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu