• 13/2020 |Powołanie Członków Rady Nadzorczej

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania: - Pana Przemysława Hewelta (Hewelt) - Pana Przemysława Kulasiewicza (Kulasiewicz) - Pana Bartosza Króla (Król) - Pana Jakuba Powroźnika (Powroźnik) na Członków Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się w dniu 26.06.2022 W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 12/2020 |Treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu w dniu 30.06.2020, dokonane zmiany Statutu Spółki

    Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2020 roku. W związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu oraz informacje o dokonanych zmianach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu