• 2/2020 |Otrzymanie subwencji finansowej

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 11 maja 2020 roku otrzymał informację o pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania subwencji finansowej w wysokości 1.399.295,52 zł z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu