• 2/2020 | Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku

    Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu