• 4/2019 | Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019

    Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019: Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.:Liczba głosów: 1 500 000% udział w liczbie głosów na ZWZ: 44,38%% udział w ogólnej liczbie głosów: 19,01% Krzysztof StanikLiczba głosów: 865 000% udział w liczbie głosów na ZWZ: 25,59%% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,96% COMHOP Sp. z o.o.:Liczba głosów: 546 320% udział w liczbie głosów na ZWZ: 16,16%% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,92% Zbigniew Szkopek:Liczba głosów: 418 689% udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,39%% udział w ogólnej liczbie głosów: 5,31% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 9/2019 | Powołanie Członka Rady Nadzorczej

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 19 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Macieja Molewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się w dniu 26.06.2022. W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 8/2019 | Treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019

    Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 19 czerwca 2019 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu