• ZWZ 19-06-2019 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie

    Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2019 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul.1 Maja 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wzór pełnomocnictwa, informacja o ilości akcji oraz liczbie głosów na dzień 23.05.2019 oraz roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
  • 2/2019 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMAST S.A.

    Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2019 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój.W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 7/2019 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

    Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2019 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu