• Alumast bierze udział w KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

    W dniach 14-15 lutego odbywają się VI KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO poświęcone głównie problematyce niechronionych uczestników ruchu drogowego, urządzeniom bezpieczeństwa ruchu oraz zagadnieniom prawnym związanym z wdrożeniami organizacji ruchu. Podczas KDBRD 2019 firma Alumast zaprezentuje swoje rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie tylko pieszych ale również kierowców. Wygłosimy 2 referaty na temat urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wskażemy oszczędności i bezpieczeństwo płynące z zastosowania bezpiecznych słupów kompozytowych PASSIVEPOLE oraz zaprezentujemy innowacyjne aktywne przejścia dla pieszych SMARTPOLE CROSSING, które w znaczny sposób wpływają na lepszą widoczność pieszego w obrębie przejścia. ZAPRASZAMY! ZOBACZ PROGRAM
  • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego bierne bezpieczeństwo słupów zgodnie z normą PN-EN 12767

    12 lutego 2019 roku Spółka uzyskała certyfikat na słupy kompozytowe zgodne z wymaganiami normy PN- EN 12767 "Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania i metody badań." Pobierz certyfikat EN 12767 Pomyślnie przeprowadzone testy zderzeniowe w akredytowanym laboratorium potwierdziły, iż słupy kompozytowe z Alumast S.A. są bezpieczne dla odcinków dróg, na których pojazdy mogą poruszać się z prędkością 70km/h. Oczekiwane przez projektantów, wykonawców i zarządców dróg bezpieczne słupy oświetleniowe dla wymienionego zakresu prędkości pozwolą wpłynąć na redukcję wypadków z infrastrukturą drogową, zmniejszenie ich skutków oraz na oszczędności w kosztach inwestycji poprzez eliminację barier ochronnych w miejscach, gdzie osłaniałyby one słupy niespełniające wymagań biernego bezpieczeństwa. W filozofii Spółki poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez dostarczanie wyjątkowych rozwiązań to jedno z priorytetowych zadań. Pionierskie rozwiązania z zastosowaniem najnowszych technologii powodują, iż Alumast S.A. jest pierwszą firmą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie, która zapewnia produkcję słupów w kategorii bezpieczeństwa 70,NE,2 tj. konstrukcje niepochłaniające energii NE dla prędkości zderzeniowej 70 km/h przy poziomie bezpieczeństwa 2. Dzięki temu Alumast S.A. wpisuje się w krajowy i europejski program „Wizja Zero” nakierowany na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę życia użytkowników dróg.
  • 3/2019 | Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

    Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"  Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu