• 20/2018 | Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

    Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu