• NWZ 29-10-2018 | Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast S.A informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 października 2018 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agata Kałusowska-Dyakowska, ul. Wałowa 29, 44-300 Wodzisław Śląski. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Akcjonariuszy: Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. oraz Comhop Sp. z o.o. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, proponowane zmiany Statutu Spółki, dotychczasowe i nowe brzmienie Statutu Spółki.
 • 19/2020 |Powołanie Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 29 października 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Daniela Olender na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się w dniu 26.06.2022 W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 18/2018 | Treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.10.2018, dokonane zmiany Statutu Spółki

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 października 2018 roku. W związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu oraz informacje o dokonanych zmianach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 22/2018 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.10.2018

  Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.10.2018: Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.: Liczba głosów: 2 000 000 % udział w liczbie głosów na NWZ: 66,3% % udział w ogólnej liczbie głosów: 25,35% COMHOP Sp. z o.o.: Liczba głosów: 546 320 % udział w liczbie głosów na NWZ: 18,1% % udział w ogólnej liczbie głosów: 6,92% Zbigniew Szkopek: Liczba głosów: 418 689 % udział w liczbie głosów na NWZ: 13,9% % udział w ogólnej liczbie głosów: 5,31% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu