• 3/2018 | Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

    Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu