• 14/2017 | Powołanie Członków Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 29 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania: Pana Arkadiusza Króla na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się w dniu 26.06.2022 Pana Michała Barda na Członków Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się w dniu 26.06.2022 W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 13/2017 | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.09.2017 Alumast Spółka Akcyjna

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 września 2017 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • NWZ 29-09-2017 | Nadzwyczajne walne zgromadzenie

  Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2017 roku o godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyna Stencel, ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, proponowane zmiany Statutu Spółki, tekst jednolity Statutu Spółki, wzór pełnomocnictwa, informacja o ilości akcji oraz liczbie głosów na dzień 02.09.2017. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dn. 29.09.2017
 • 21/2017 | Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.09.2017

  Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.09.2017: COMHOP Sp. z o.o. . Liczba głosów: 1 546 320 % udział w liczbie głosów na NWZ: 61% % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,6% Zbigniew Szkopek: Liczba głosów: 418 689 % udział w liczbie głosów na NWZ: 16,5% % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,56% Krzysztof Stanik Liczba głosów: 520.000 % udział w liczbie głosów na NWZ: 20,5% % udział w ogólnej liczbie głosów: 10,6% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu