• 16/2017 | Zmiana w składzie Zarządu Spółki Alumast Spółka Akcyjna

    Zarząd Alumast S.A. informuje,, iż 19 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Adama Sobczaka (Sobczak) na stanowisko Członka Zarządu Spółki. W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu