• 12/2016 | Podpisanie listu intencyjnego z APANET Green System Sp. z o. o. w zakresie współpracy przy projektach SmartCity oraz przedsięwzięciach dotyczących optymalizacji zużycia energii ALUMAST S.A.

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 16 listopada 2016 r. do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany list intencyjny zawarty pomiędzy Spółką a APANET Green System sp. z o.o. dotyczący ogólnych warunków współpracy. W ramach nawiązanej współpracy zadaniem Alumast S.A. będzie przedstawienie możliwości zainstalowania zintegrowanych urządzeń i dostępności serwisowej w kompozytowym słupie świetlnym dla zminimalizowania kosztów utrzymania instalacji i oszczędności energii oraz przedstawienie możliwości magazynowania energii elektrycznej. Natomiast APANET Green System Sp. z o.o. będzie miała za zadanie w szczególności przedstawienie Alumast S.A. dostępnych rozwiązań w dziedzinie inteligentnych systemów sterownia oświetleniem ulicznym, zgodnych ze światowym standardem LonWorks, zapewniających otwartość systemu oraz maksymalną możliwą do osiągnięcia oszczędność w zużyciu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu