• 11/2016 | Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

    W nawiązaniu do raportu nr 8/2016 Zarząd Alumast S.A. informuje, iż podpisał umowę na dostawę słupów kompozytowych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Wartość umowy to: 647.860 zł netto.Dostawy będą realizowane w 2016 i 2017 roku.W 2016 roku wartość zamówień wyniesie: 374.834 zł netto, w 2017 roku: 273.026 zł netto. Dostawy przewidziane na 2016 roku będą dostarczone w terminie 60 dni licząc od dnia podpisania umowy, dostawy przewidziane na rok 2017 będą realizowane do 30 kwietnia 2017 rok. Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu