• 10/2016 | Projekt spółki zależnej rekomendowany do dofinansowania

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., w dniu 31 sierpnia 2016 roku powzięła informację, iż projekt: "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych słupów/żerdzi kompozytowych poliestrowo-szklanych o zwiększonej wytrzymałości" został zarekomendowany do dofinansowania. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, _Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_, dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚPW ramach konkursu zostało złożonych 611 wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 208. Projekt Energy Composites Sp. z o.o. jest trzecim z najwyżej ocenionych wniosków w konkursie. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych słupów/żerdzi kompozytowychpoliestrowo-szklanych, znacząco ulepszonych produktów, o zwiększonej wytrzymałości wykorzystywanych w:- liniach energetycznych niskiego _nN_ i średniego napięcia _SN_ jako słupy mocne i krańcowe;- trakcjach tramwajowych, kolejowych i trolejbusowych.Jest to unikalne rozwiązanie będące efektem prac B+R firmy Energy Composites Sp. z o.o. oraz Alumast S.A.W ramach projektu zaplanowana jest m.in. wdrożenie linii do recyklingu kompozytów.Wartość projektu to: 875 391,00 zł, a kwota dofinansowania wyniesie: 326 175,00 zł. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu