• 8/2016 |Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Emitenta

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 27 lipca 2016 roku otrzymał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na dostawę słupów kompozytowych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Wartość oferty to: 647,9 tys. zł netto.Dostawy będą realizowane w 2016 i 2017 roku.O podpisaniu umowy Spółka poinformuje odrębnym komunikatem. Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu