• 7/2016 | Otrzymanie przez spółkę zależną Energy Composites Sp. z o.o. istotnego zamówienia

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., otrzymała zamówienie na dostawę kompozytowych słupów serwisowych, produkowanych przez Alumast S.A., wraz z osprzętem, od firmy RUTEX Sp. z o.o.Wartość zamówienia to: 443 000,00 zł nettoDostawy będą realizowane do 31 sierpnia 2016 roku.Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu zamówienie będzie miało wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu