• 12/2016 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2016

    Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 10 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 4/2016 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2016

    Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2016 roku: Hotel Polonia Sp. z o.o. - liczba głosów: 1.546.320 - % udział w liczbie głosów na WZ: 54,02% - % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,62% Zbigniew Szkopek - liczba głosów: 415.021 - % udział w liczbie głosów na WZ: 14,50% - % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,49% Krzysztof Stanik - liczba głosów: 901.300 - % udział w liczbie głosów na WZ: 31,48% - % udział w ogólnej liczbie głosów: 18,43% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu