• 8/2016 | Raport roczny za 2015 rok

    Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.2 i 6.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 8/2016 | Raport roczny za 2015 rok

    Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.2 i 6.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu