• 29/2015 | Wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect

    Zarząd ALUMAST SA (Emitent) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 roku powziął informację, iż na mocy Uchwały nr 1255/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii L Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w liczbie 1.200.000 szt. (jeden milion dwieście tysięcy). Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu