• 28/2015 | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spółki zależnej Energy Composites Sp. z o.o.

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., w dniu 23 listopada 2015 roku otrzymała zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na dostawę zestawu serwisowego linii SN dla energetyki zawodowej. Wysokość oferty: 492.000 zł netto Termin dostawy: do 31 grudnia 2015 Przyczepa serwisowa, która wchodzi w skład zestawu serwisowego to autorskie rozwiązanie Alumast S.A. i Energy Composites Sp. z o.o. Po raz pierwszy została zaprezentowana na tegorocznych Międzynarodowych Energetycznych Targach ENERGETAB 2015. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu