• 25/2015 | Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

    Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.1, 4.1. i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 25/2015 | Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

    Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.1, 4.1. i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu