• 21/2015 | Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2015 roku

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż uległ zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za II kwartał 2015 roku. Raport okresowy za II kwartał 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2015 roku. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2015 z 29.01.2015 pierwotny termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r. wyznaczony był na dzień 14 sierpnia 2015 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu