• 16/2015 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2015

    Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 08 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 7/2015 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2015

    Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 czerwca 2015 roku: Hotel Polonia Sp. z o.o.- liczba głosów: 1.546.320- % udział w liczbie głosów na WZ: 70,19%- % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,87% Zbigniew Szkopek- liczba głosów: 415.021- % udział w liczbie głosów na WZ: 18,84%- % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,55% Hefal Serwis S.A.- liczba głosów: 191.659- % udział w liczbie głosów na WZ: 8,70%- % udział w ogólnej liczbie głosów: 3,95% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu