• 25/2014 | Zawarcie umowy objęcia akcji na okaziciela serii L ze spółką Hotel Polonia Sp. z o.o.

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 14 sierpnia 2014 roku zawarł ze spółką Hotel Polonia Sp. z o.o. umowę objęcia akcji, na mocy której Hotel Polonia Sp. z o.o. objął 1.200.000 akcji Spółki na okaziciela serii L za cenę emisyjną 1,00 zł za jedną akcję, tj. łącznie za cenę 1.200.000 zł. Akcje na okaziciela serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Objęcie akcji nowej emisji i podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu spełnienie warunku dotyczącego zapewnienia udziału własnego Alumast S.A. niezbędnego do sfinalizowania projektu pozyskania dotacji z Ministerstwa Skarbu Państwa na restrukturyzację. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 24/2014 | Rozwiązanie przedwstępnej umowy objęcia akcji ze spółką Hefal Serwis S.A.

  Alumast S.A. informuje, iż 14 sierpnia 2014 roku Alumast S.A. i Hefal Serwis S.A. zawarły porozumienie o rozwiązaniu umowy przedwstępnej objęcia przez Hefal Serwis S.A. akcji nowej emisji. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 23/2014 | Raport kwartalny za II kwartał 2014

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.1, 4.1. i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 23/2014 | Raport kwartalny za II kwartał 2014

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.1, 4.1. i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu