• 19/2014 | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podjęło uchwały o odwołaniu Pana Piotra Międlara ze składu Rady Nadzorczej. Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco: Pan Aleksander Cieślar Pan Michał Górecki Pan Adam Guz Pan Leszek Kołoczek Pani Mirosława Płużek Pan Bartosz Zalewski Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 18/2014 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2014

    Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2014 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu