• 33/2013 | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

    Zarząd Alumast SA informuje, iż 13 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA podjęło uchwały o: - odwołaniu Pana Witolda Pierzyńskiego ze składu Rady Nadzorczej - powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Cieślara, Pana Michała Góreckiego i Pana Piotra Międlara na obecną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej tj. na okres do 27 czerwca 2017 roku Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco: Pan Aleksander Cieślar Pan Michał Górecki Pan Adam Guz Pan Leszek Kołoczek Pan Piotr Międlar Pani Mirosława Płużek Pan Bartosz Zalewski W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu Opublikowano: 2013-12-19 Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 19 grudnia 2013 roku otrzymał z Ministerstwa Skarbu Państwa pismo, w którym Minister Skarbu Państwa podtrzymuje wydane w dniu 25 czerwca 2013 r. oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o zamiarze udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację dla Alumast S.A. w formie dotacji w wysokości 4,8 mln zł. W związku z tym, iż Minister Skarbu Państwa nie zmienił swojej dotychczasowej opinii o zamiarze udzielenia pomocy, projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację dla Alumast S.A. może zostać notyfikowany Komisji Europejskiej. Notyfikacja pomocy to powiadomienie Komisji Europejskiej o zamiarze udzielenie pomocy publicznej. Komisja Europejska sprawdza czy ma do czynienia z pomocą, jeżeli tak, weryfikuje czy pomoc ta jest zgodna z warunkami dopuszczalności, czyli czy jest zgodna ze wspólnym rynkiem. Komisja bada także czy udzielanie notyfikowanej pomocy nie wpływa w negatywny sposób na stan konkurencji. Organem dokonującym notyfikacji jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który kontaktuje się z Komisją za pośrednictwem Przedstawicielstwa RP przy Komisji Europejskiej. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 32/2013 | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.12.2013

    Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 13 grudnia 2013 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu