• 27/2013 | Podpisanie listu intencyjnego

    Zarząd Alumast SA informuje, iż 2 października 2013 roku podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia Platformy Innowacji Energooszczędnych. Sygnatariuszami porozumienia zostali: Alumast SA, Miasto Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. RAFAKO SA, Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. oraz Viessmann Sp. z o.o. Strony listu intencyjnego, poprzez jego podpisanie, wyraziły wolę długofalowej współpracy, stawiając sobie za główny cel utworzenie Platformy Innowacji Energooszczędnych, której misją będzie: -wspólna realizacja przedsięwzięć badawczych, edukacyjnych, biznesowych, konferencyjnych oraz integracja branży, jej dalszy rozwój, reprezentacja na rynkach zagranicznych, -działalność edukacyjna, polegająca na stworzeniu możliwości zastosowania badań w praktyce, poprzez bezpośrednie kontakty przedstawicieli świata nauki, w tym studentów, z konkretnymi przedsiębiorcami, -promocja ziemi raciborskiej jako obszaru rozwoju i zastosowania powyższych technologii. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu