• 26/2013 | Raport kwartalny za II kwartał 2013

    Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 26/2013 | Raport kwartalny za II kwartał 2013

    Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 25/2013 | Informacja w sprawie złożonego przez Alumast pozwu przeciw DZ Bank Polska o zapłatę odszkodowania

    W nawiązaniu do raportu nr 19/2013 z dnia 13 lipca 2013 roku Zarząd Alumast SA informuje, iż w związku z otrzymanym postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie złożonego przez Alumast SA pozwu przeciwko DZ Bank Polska SA o odszkodowanie w kwocie 15,7 mln zł, na podstawie którego Sąd postanowił skierować sprawę do mediacji i wyznaczył 30 dniowy termin do prowadzenia mediacji, DZ Bank Polska SA złożył w Sądzie pismo, w którym oświadczył, iż nie wyraża zgody na prowadzenie mediacji ze względu na brak możliwości polubownego zakończenia toczącego się postępowania. W związku z powyższym czekamy na wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu